FR NL

Bouw van een brandweerkazerne in Elsene

In het kort

De nieuwe kazerne komt naast het oude gebouw aan de Triomflaan, want dit is een uitstekende locatie om het volledige gebied snel te bereiken. Dit project, dat ook de decontaminatie na interventie innoveert, zal zowel de dienstverlening aan de burgers verbeteren als de levenskwaliteit van de brandweerlieden.

Status van het project

In uitvoering

Gemeente(n)

Elsene

Start werken

lente 2023

Einde werken

winter 2025

Budget

10.690.000

Studiebureau(s)

ORG - Permanent Modernity - UTIL - INGENIUM

Domein

Gebouwen / woningen

Aannemer(s)
Kwaliteitscontrole
In samenwerking met

DBDMH

Veiligheidscoördinator
*bref_urgenceChantier

085/82 36 36

In samenwerking met DBDMH
Een noodgeval op de werf?

Beschrijving van het project

De voorpost Delta in Elsene dateert van 1979-1980. De oppervlakte van 800 m2 is ontoereikend voor een ploeg van 16 brandweermensen, maar kan niet worden uitgebreid. Het gebouw is ongeschikt voor renovatie en kan dus niet worden aangepast aan de noden inzake bewoonbaarheid, veiligheid en milieu. Daarom werd besloten om op een naburig terrein een gemoderniseerde kazerne te bouwen.

Het nieuwe gebouw zal een totale oppervlakte van 2.700 m2  hebben, verspreid over vijf verdiepingen. Dat is drie keer zo groot, voldoende ruimte voor de grotere ploegen en een garage voor vijf brandweerwagens en vier ziekenwagens. 

De indeling van het gebouw wordt geoptimaliseerd om de vertrektijd voor interventies zo kort mogelijk te houden. Er zullen aangepaste ruimtes komen voor de opslag en het onderhoud van de apparatuur en efficiënte waterinstallaties. De inplanting van het gebouw zal de natuurlijke glooiing van het terrein respecteren. 

Pilootproject voor de modernisering van de DBDMH in Brussel

Het project omvat een innoverend systeem voor het ontsmetten van de interventiekledij en de brandweermensen na een brand, waarvan de uitgestoten deeltjes een gezondheidsrisico vormen. Er zullen twee circuits worden aangelegd, georganiseerd van vuile zone naar schone zone: na het wassen en drogen van de interventiekledij worden deze via een speciale trap naar een brandweergarderobe gebracht. De brandweermensen zullen zich kunnen ontsmetten via douchegangen op de begane grond voordat zij terugkeren naar de leefruimten. De ventilatie van deze ruimten zal ook gescheiden zijn van de algemene ventilatie. Dit systeem is een primeur in België.

Een kazerne ten dienste van de brandweer

Met het oog op het welzijn van de ploegen, die diensten draaien van 24 uur, worden er belangrijke verbeteringen voorzien, zoals slaapkamers voor 2 personen i.p.v. de huidige slaapzaal, aparte faciliteiten voor vrouwen en ruime en goed uitgeruste sport- en fitnessruimten.

Verder zal er ook een oefentoren met verschillende soorten ramen en balkons waar brandweerlui kunnen oefenen voor interventies.

Deel het project

Flèche projet durable Image du projet durableb

Een duurzaam project

De nieuwe kazerne wordt letterlijk en figuurlijk een groen gebouw. De voetafdruk van het gebouw wordt zo klein mogelijk gehouden: dit maakt het gebouw energiezuiniger en laat veel plaats voor beplanting rond het gebouw. Aangevuld door efficiënte technische apparatuur en hernieuwbare energie van zonnepanelen en een warmtepomp zal het gebouw zeer energie-efficiënt zijn. Er wordt ook een middenspanningscabine voor de hele wijk in het gebouw geïntegreerd.

De daken zullen groendaken zijn: extensief, waar de zonnepanelen liggen, of intensief met weidebeplantingen en struiken op een dikke laag grond. Alle daken zijn voorzien van een watervasthoudende laag die dient als regenwaterbekken en voor irrigatie van het aangeplante substraat.

Grijs water en overtollig regenwater worden in het gebouw hergebruikt. Het water voor het wassen van de brandweerwagens wordt gefilterd voordat het in het riool wordt geloosd. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het water in de brandweerkazerne wordt hergebruikt of in de grote tuin wordt geïnfiltreerd.

De biodiversiteit van het gebied is de prioriteit van de landschapsarchitectuur. De slechte kwaliteit van de huidige bodem heeft de ontwikkeling van invasieve soorten en bomen met zwakke wortels in de hand gewerkt. Er zal dus eerst een dikke laag voedingsrijke grond worden aangebracht voordat er nieuwe struiken en bomen worden geplant. Er wordt gekozen voor een grote verscheidenheid aan inheemse planten, zodat er een evenwichtig ecosysteem  kan ontwikkelen dat bestand is tegen het klimaat.

Ontdek onze duurzame acties

Evolutie van het project

Programma

Programma

In deze fase stelt Beliris in overleg met de projectpartners, eigenaars en beheerders, een behoeftenprogramma op en controleert de technische en budgettaire haalbaarheid van het project.

Opdracht studies

Opdracht studies

Tijdens deze fase publiceert Beliris de overheidsopdracht voor de studies en duidt het ontwerpteam aan die de studies zal uitvoeren die nodig zijn om een project van kwaliteit te realiseren.

Studies

Studies

Tijdens deze fase voert het ontwerpteam, in overleg met Beliris, de voorbereidende studies uit, en ontwerpt een voorontwerp, dat door alle partners moet worden gevalideerd.

Vergunning

Vergunning

Tijdens deze fase stelt het ontwerpteam de dossiers op voor de stedenbouwkundige en/of milieuvergunningen. Beliris dient deze in bij het Brussels Gewest, die deze onderzoekt en de vergunning toekent.

Opdracht van werken

Opdracht van werken

Tijdens deze fase publiceert het projectteam de overheidsopdracht voor werken en duidt de aannemer aan die ze zal uitvoeren.

Werken

Werken

Tijdens deze fase wordt het project dat goedgekeurd werd door de partners uitgevoerd door de aannemer onder toezicht van Beliris en het ontwerpteam die de werken dagelijks opvolgen

Oplevering

Oplevering

Tijdens deze fase keurt de bouwheer het einde van de werken goed, met of zonder opmerkingen. De aannemer voert de laatste werken uit en het project wordt overgedragen aan zijn beheerders en eigenaars. Beliris sluit het dossier af met de definitieve afrekening.

Blijf op de hoogte

BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief

fleche de décoration

Blijf op de hoogte

BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node

Schrijf je in
op onze nieuwsbrief

fleche de décoration
Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Ik ga akkoord
Meer info

Contacteer ons
per telefoon

0800 11 299 9u-16u
Bekijk het
multimodale plan
BELIRIS FOD Mobiliteit en Vervoer Vooruitgangstraat 56 1210 Sint-Joost-ten-Node info.beliris@mobilit.fgov.be icone de transport Noordstation - Rogier

Contacteer ons
via mail

fleche décoration

Vraag 1/6

Erreur

Resultaat :

fleche de décoration